Ανιχνευτής φθορισμού ATP

  • OLABO ATP Rapid Fluorescence Detector

    OLABO ATP Rapid Fluorescence Detector

    Ο ανιχνευτής φθορισμού ATP βασίζεται στην αρχή της φωταύγειας της πυγολαμπίδας και χρησιμοποιεί το «σύστημα λουσιφεράσης-λουσιφερίνης» για την ταχεία ανίχνευση τριφωσφορικής αδενοσίνης (ATP).Δεδομένου ότι όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί περιέχουν σταθερή ποσότητα ATP, η περιεκτικότητα σε ATP μπορεί να υποδεικνύει ξεκάθαρα την ποσότητα του συνολικού ATP που περιέχεται σε βακτήρια ή άλλους μικροοργανισμούς και υπολείμματα τροφής στο δείγμα, το οποίο χρησιμοποιείται για να κρίνει την κατάσταση της υγείας.
    Ο ανιχνευτής φθορισμού ATP είναι κατάλληλος για την παρακολούθηση βασικών σημείων ελέγχου στη διαδικασία παραγωγής τροφίμων και ποτών και για δειγματοληψία και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο από ιατρικά συστήματα και φορείς υγειονομικής εποπτείας.