Αυτοματοποιημένο Σύστημα Επεξεργασίας Δειγμάτων

  • Αυτοματοποιημένο Σύστημα Επεξεργασίας Δειγμάτων BK-PR48

    Αυτοματοποιημένο Σύστημα Επεξεργασίας Δειγμάτων BK-PR48

    Το σύστημα αυτόματης επεξεργασίας δειγμάτων BK-PR48 είναι εξοπλισμένο με ένα ανεξάρτητο σύστημα φίλτρου HEPA και το σύστημα αυτόματης επεξεργασίας δειγμάτων BK-PR48 μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ντουλάπι βιολογικής ασφάλειας.Θα μπορούσε να ολοκληρωθεί το άνοιγμα/κλείσιμο του καπακιού, η διανομή, η προσθήκη πρωτεϊνάσης Κ/εσωτερικού ελέγχου, χρειάζονται μόνο 16 λεπτά για τη μεταφορά 48 δειγμάτων ταυτόχρονα, κάτι που βοηθά τα εργαστήρια να βελτιώσουν γρήγορα τις δυνατότητες ανίχνευσης νουκλεϊκών οξέων μεγάλης κλίμακας.