Καθαρό Λειτουργικό Θέατρο

Καθαρό Λειτουργικό Θέατρο

1. Αποτροπή εξωτερικών ρύπων από την είσοδο στο χειρουργείο

2. Καθαρισμός του αέρα που ρέει στο χειρουργείο

3. Διατήρηση της κατάστασης θετικής πίεσης

4. Γρήγορη και αποτελεσματική εξάντληση της ρύπανσης ακριβώς μέσα στο δωμάτιο

5. Έλεγχος του ρύπου και μείωση της πιθανότητας ρύπανσης

6. Αποστείρωση και απολύμανση αντικειμένων και για τοποθέτηση

7. Άμεση απόρριψη μολυσμένων αντικειμένων.

General Clean Operating Theatre

Το General Clean Operating Theatre είναι για γενική χειρουργική (εκτός χειρουργικής κατηγορίας Α), γυναικολογική επέμβαση κ.λπ.

Μέγιστη μέση συγκέντρωση βακτηρίων καθίζησης: 75~150/m³

Καθαρισμός αέρα: Κλάση 10.000

Ο αέρας που καθαρίζεται από πρωτεύοντα, μεσαία και φίλτρα HEPA ρέει διαδοχικά μέσω της εξόδου στην οροφή στο χειρουργείο και ο καθαρός καθαρός αέρας πιέζει τον μολυσμένο αέρα έξω από την έξοδο, για να βεβαιωθεί ότι το θέατρο παραμένει καθαρό.

Το Laminar Flow Operating Theatre υιοθετεί τεχνολογίες καθαρισμού αέρα για να ελέγχει και να αντιμετωπίζει ποικιλοτρόπως τη μικροβιολογική ρύπανση, με στόχο να διασφαλίσει ότι η καθαριότητα του δωματίου είναι κατάλληλη για διάφορες λειτουργίες και να παρέχει καθαρές και άνετες συνθήκες λειτουργίας με κατάλληλη θερμοκρασία και υγρασία

COT4 COT2 COT3

Καθαρό Λειτουργικό Θέατρο