Κιτ σωληναρίων δειγματοληψίας ιών μιας χρήσης

  • Κιτ σωληναρίων δειγματοληψίας ιών μιας χρήσης

    Κιτ σωληναρίων δειγματοληψίας ιών μιας χρήσης

    Στην τρέχουσα κατάσταση επιδημίας, η συλλογή δειγμάτων ιού είναι σημαντικό μέρος της ανίχνευσης του ιού.Το σωληνάριο δειγματοληψίας ιών μίας χρήσης μπορεί να συλλέγει, να μεταφέρει, να απενεργοποιεί και να αποθηκεύει δείγματα ιού από συγκεκριμένα μέρη του ανθρώπινου σώματος. (Δεν είναι διαθέσιμο στις ΗΠΑ)