Ηλεκτροφόρηση

  • Τροφοδοτικό Οριζόντιας/Κάθετης Ηλεκτροφόρησης Εργαστηρίου OLABO

    Τροφοδοτικό Οριζόντιας/Κάθετης Ηλεκτροφόρησης Εργαστηρίου OLABO

    Το BG-Power300 μπορεί να παρέχει ισχύ για οριζόντια ηλεκτροφόρηση νουκλεϊκών οξέων και μικρά κατακόρυφα συστήματα ηλεκτροφόρησης.Η ηλεκτροφόρηση μπορεί να εκτελεστεί με σταθερή τάση, ρεύμα ή ισχύ.
    Μπορεί να παρέχει την απαιτούμενη ισχύ για το σύστημα κάθετης ηλεκτροφόρησης BG-verMINI mini, το σύστημα οριζόντιας ηλεκτροφόρησης της σειράς BG-sub, το mini κατακόρυφο δοχείο μεταφοράς BG-verBLOT και το αντίστοιχο σύστημα ηλεκτροφόρησης άλλης εταιρείας.