Καπάκι καπνού

 • OLABO Κατασκευαστής Αγωγός Καυσαερίων (W) για εργαστήριο

  OLABO Κατασκευαστής Αγωγός Καυσαερίων (W) για εργαστήριο

  Είναι το νέο τεχνικό όργανο σε συνεργείο κλιματισμού και καθαρό συνεργείο.Και είναι ευρέως εφαρμόσιμο σε ηλεκτρόνια, χημικά, μηχανισμό, ιατρική, πανεπιστήμιο και εργαστήριο.Ο απορροφητήρας καπνού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία δυνητικού κινδύνου ή άγνωστων μολυσμένων παραγόντων, καθώς και για το πείραμα αναφλεξιμότητας, εκρηκτικής εξάτμισης και ναρκωτικών.Μπορεί να προστατεύσει τον χειριστή και τα δείγματα.

 • Κατασκευαστής OLABO Ductless Fume-Hood (C)

  Κατασκευαστής OLABO Ductless Fume-Hood (C)

  Στα χημικά εργαστήρια, κατά τη διάρκεια του πειράματος θα δημιουργηθούν πολλές οσμές, υγρασία και διαβρωτικές ουσίες.Για την προστασία της ασφάλειας των χρηστών και την πρόληψη της εξάπλωσης ρύπων στα εργαστήρια, χρησιμοποιούνται απορροφητήρες καπνού.

 • Κατασκευαστής OLABO Ducted Fume-Hood(X) For Lab

  Κατασκευαστής OLABO Ducted Fume-Hood(X) For Lab

  Το Fume Hood χρησιμοποιείται για την προστασία του περιβάλλοντος του εργαστηρίου και του χειριστή κατά τη διάρκεια γενικών χημικών εφαρμογών. Προστατεύει ενεργά τον χειριστή από την εισπνοή τοξικών ατμών και μειώνει δραματικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς και έκρηξης.Με την εγκατάσταση του κατάλληλου φίλτρου, μπορεί επίσης να προστατεύσει το περιβάλλον.

 • OLABO Κατασκευαστής Αγωγός Καυσαερίων (A) Για Εργαστήριο

  OLABO Κατασκευαστής Αγωγός Καυσαερίων (A) Για Εργαστήριο

  Το Fume Hood χρησιμοποιείται για την προστασία του περιβάλλοντος του εργαστηρίου και του χειριστή κατά τη διάρκεια γενικών χημικών εφαρμογών. Προστατεύει ενεργά τον χειριστή από την εισπνοή τοξικών ατμών και μειώνει δραματικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς και έκρηξης.Με την εγκατάσταση του κατάλληλου φίλτρου, μπορεί επίσης να προστατεύσει το περιβάλλον.

 • Κατασκευαστής OLABO Ducted Fume-Hood(E) για εργαστήριο

  Κατασκευαστής OLABO Ducted Fume-Hood(E) για εργαστήριο

  Ο πρωταρχικός στόχος του Fume Hood είναι να προστατεύσει τους χειριστές και το εργαστηριακό περιβάλλον από την έκθεση σε μολυσματικά αεροζόλ και τοξικά αέρια που μπορεί να δημιουργηθούν από την αντίδραση κατά τη διάρκεια των πειραμάτων.

 • Κατασκευαστής OLABO Ducted Fume-Hood(P) For Lab

  Κατασκευαστής OLABO Ducted Fume-Hood(P) For Lab

  Το Fume Hood χρησιμοποιείται για την προστασία του περιβάλλοντος του εργαστηρίου και του χειριστή κατά τη διάρκεια γενικών χημικών εφαρμογών.Προστατεύει ενεργά τον χειριστή από την εισπνοή τοξικών ατμών και μειώνει δραματικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς και έκρηξης.Με την εγκατάσταση του κατάλληλου φίλτρου, μπορεί επίσης να προστατεύσει το περιβάλλον.