Δοκιμαστής σκληρότητας

  • OLABO Χειροκίνητος ή Αυτόματος ψηφιακός ελεγκτής σκληρότητας tablet

    OLABO Χειροκίνητος ή Αυτόματος ψηφιακός ελεγκτής σκληρότητας tablet

    Ο ελεγκτής σκληρότητας δισκίων χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της σκληρότητας σύνθλιψης των δισκίων.Ο αισθητήρας πίεσης υψηλής ακρίβειας εξασφαλίζει την ακρίβεια και την επαναληψιμότητα της δοκιμής. Χειροκίνητη φόρτωση και χειροκίνητη συμπίεση tablet, εύκολη λειτουργία. Το σύστημα μπορεί να πραγματοποιήσει αυτόματη εμφάνιση, αυτόματο κλείδωμα, αυτόματη επαναφορά, αυτόματη δοκιμή κύκλου, αυτόματη γραμμική διόρθωση σφαλμάτων και αυτόματη διάγνωση σφαλμάτων.