Ιατρικό Στεγανοποιητικό Μηχάνημα

  • OLABO Ιατρική Οδοντιατρική Πλαστική Σφραγιστική Μηχανή για Νοσοκομείο

    OLABO Ιατρική Οδοντιατρική Πλαστική Σφραγιστική Μηχανή για Νοσοκομείο

    Το μηχάνημα ιατρικής σφραγίδας, η αυτόματη σειρά MY100 είναι ικανή για συνεχή χάρτινη-πλαστική σακούλα, 3D χαρτί-πλαστική σακούλα και σφράγιση χαρτοσακούλας. Η διαδικασία σφράγισης ικανοποιεί τις απαιτήσεις αποστείρωσης με ατμό υψηλής θερμοκρασίας, αποστείρωση οξειδίου αιθυλενίου σε χαμηλή θερμοκρασία, πλάσμα υπεροξειδίου του υδρογόνου αποστείρωση και αποστείρωση με ακτινοβολία.