Αντιδραστήριο Εκχύλισης Νουκλεϊκού Οξέος

  • Κιτ εκχύλισης νουκλεϊκών οξέων

    Κιτ εκχύλισης νουκλεϊκών οξέων

    Τα μαγνητικά σφαιρίδια και το ρυθμιστικό σύστημα με μοναδικό αποτέλεσμα διαχωρισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή ιικού DNA/RNA υψηλής καθαρότητας από δείγματα γρήγορα, με υψηλή ευαισθησία και αποτελεσματικότητα.Το εκχυλισμένο και καθαρισμένο νουκλεϊκό οξύ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα κοινά κατάντη πειράματα όπως περιοριστική πέψη, αντίστροφη μεταγραφή, PCR, RT-PCR, Southernblot, κ.λπ. ασκίτη, υγρό κυτταροκαλλιέργειας, υπερκείμενο υγρό και σωματικό υγρό χωρίς κύτταρα.