Σταθμός Εργασίας Παθολογίας

  • OLABO Pathology Workstation for Laboratory Hospital

    OLABO Pathology Workstation for Laboratory Hospital

    Ο πάγκος παθολογικής δειγματοληψίας χρησιμοποιείται ευρέως στο παθολογικό τμήμα νοσοκομείων, στο παθολογικό εργαστήριο κ.λπ. Το λογικό σύστημα αερισμού προστατεύει τον χειριστή μακριά από το επιβλαβές αέριο που παράγεται από τη φορμαλίνη κατά τη δειγματοληψία.Το σύστημα ζεστού και κρύου νερού διασφαλίζει ότι μπορεί να προσαρμόσει την εργασία σε διαφορετικά κλίματα.