Κέντρο Αναπαραγωγικής Υγείας

Το Κέντρο Αναπαραγωγικής Υγείας είναι ένα ινστιτούτο υγειονομικής περίθαλψης που παρέχει υπηρεσίες που αφορούν την υγεία της γονιμότητας, την κληρονομικότητα και την υπερδυναμία, την παρέμβαση σε γενετικές ανωμαλίες, τις επιστημονικές έρευνες και τη θεραπεία της υπογονιμότητας.Είναι ο εταίρος με το Πρόγραμμα Ανθρώπινης Αναπαραγωγικής Υγείας, Υπογονιμότητας και Πρόληψης Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Με βάση τη διαδικασία εργασίας, το κέντρο χωρίζεται κυρίως σε δύο μέρη με διαφορετικά λειτουργικά δωμάτια: Τμήμα προετοιμασίας πειραμάτων και τμήμα πειραμάτων και ανάλυσης.
Το τμήμα προετοιμασίας πειράματος είναι για την προετοιμασία για πειράματα εμβρύων, για παράδειγμα συλλογή σπέρματος ή ωαρίου.Το τμήμα αποτελείται από χώρο συλλογής σπέρματος, δωμάτιο συλλογής ωαρίων (συμπεριλαμβανομένου δωματίου αρνητικής πίεσης), αίθουσα λαπαροσκοπικής χειρουργικής, αίθουσα ανάνηψης αναισθησίας κ.λπ.

αναπαραγωγικός