ΛΥΣΕΙΣ

Η OLABO μπορεί να παρέχει λύσεις δευτερογενούς νοσοκομειακού εξοπλισμού, συμβατικές εργαστηριακές λύσεις

Εργαστήριο PCR

1. Καθαρίστε τον πάγκο.2. Ψυγείο φαρμάκων.3. Καρότσι απολύμανσης UV.4. Ψυγείο χαμηλής θερμοκρασίας.5. Μεταλλικό λουτρό.6. Φυγόκεντρος.7. Λουτρό νερού.8. Νουκλεϊκός εκχυλιστής.9. Πιπέτα.10. Γραφείο βιοασφάλειας.11. Μηχανή PCR;12. Αυτόκλειστο;13.Μίξερ Vortex

περιοχή προϊόν λειτουργία ποσότητα μάρκα Μοντέλο
Περιοχή προετοιμασίας αντιδραστηρίου Καθαρός πάγκος Διαμόρφωση αντιδραστηρίων 1 OLABO BBS-SDC
Φυγόκεντρος Δείγματα φυγοκέντρησης 1 OLABO Μίνι-12
Μίξερ Vortex Αναμείξτε το δείγμα 1 OLABO 88882010
Μεταλλικό λουτρό Διάλυση και θέρμανση αντιδραστηρίου 1 OLABO 88870005
Σταγονόμετρο Πιπέταση 4 OLABO 0,5-10 μl
10-100μl
20-200μl
100-1000μl
Υποδοχή πιπέτας Τοποθετήστε την πιπέτα 1 OLABO Γραμμικός
Ψυγείο χαμηλής θερμοκρασίας Αποθηκεύστε τα αντιδραστήρια 1 OLABO BDF-25V270
Ψυγείο φαρμάκων Αποθηκεύστε τα αντιδραστήρια 1 OLABO BYC-310
Καρότσι απολύμανσης UV Απολύμανση χώρου 1 OLABO MF-Ⅱ-ZW30S19W
Κουτί μεταφοράς βιοασφάλειας Μεταφορά δειγμάτων 1 OLABO QBLL0812
Χώρος προετοιμασίας δείγματος Θάλαμος βιολογικής ασφάλειας Επεξεργασία δειγμάτων 1 OLABO BSC-1500IIB2-X
Μπάνιο Δείγμα αδρανοποίησης 1 OLABO HH-W600
Μίξερ Vortex Αναμείξτε το δείγμα 1 OLABO 88882010
Φυγόκεντρος Φυγοκέντρηση δείγματος 1 OLABO TG-16W
TGL-16M
OLABO Μίνι-12
Σταγονόμετρο Πιπέταση 4 OLABO 0,5-10 μl
10-100μl
20-200μl
100-1000μl
Υποδοχή πιπέτας Τοποθετήστε την πιπέτα 1 OLABO Γραμμικός
Εκχυλιστής νουκλεϊκών οξέων Εκχύλιση νουκλεϊκού οξέος 1 OLABO BNP96
Ψυγείο χαμηλής θερμοκρασίας Αποθήκευση δειγμάτων 1 OLABO BDF-86V348
Ψυγείο φαρμάκων Αποθήκευση αντιδραστηρίου 1 OLABO BYC-310
Καρότσι απολύμανσης UV Απολύμανση χώρου 1 OLABO MF-Ⅱ-ZW30S19W
περιοχή ανάλυσης ενίσχυσης Μηχανή PCR Δοκιμή ενίσχυσης δείγματος 1 OLABO MA-6000
Ψυγείο χαμηλής θερμοκρασίας Αποθηκεύστε δείγματα 1 OLABO BDF-25V270
Καρότσι απολύμανσης UV Αποστείρωση χώρου 1 OLABO MF-Ⅱ-ZW30S19W
Χώρος απολύμανσης Αεροστεγής λέβης βρασμού Απολύμανση χειρουργικών εργαλείων 1 OLABO BKQ-B75II
Πειραματικά αναλώσιμα Υπόδειξη Χρήση με πιπέτα Σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες OLABO TF-100-RS
TF-1000-RS
TF-300-RS
TF-200-RS
Σωλήνας PCR Χρησιμοποιήστε το με φθορίζον όργανο ποσοτικής PCR Σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες OLABO PCR-0208-C
PCR-2CP-RT-C
Σωλήνας φυγοκέντρησης Αποθηκεύστε τα δείγματα αντιδραστηρίων ή χρησιμοποιήστε τα με φυγόκεντρο Σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες OLABO MCT-150-C
Σωλήνας δειγματοληψίας Συλλέξτε δείγματα 1 OLABO
Κιτ εκχύλισης νουκλεϊκών οξέων Χρήση με εκχυλιστή νουκλεϊκού οξέος Σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες OLABO
Προστατευτικά αναλώσιμα Ιατρικές μάσκες Προστατευτικός εξοπλισμός Σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες OLABO
προστατευτική στολή Προστατευτικός εξοπλισμός Σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες OLABO
Φόρεμα απομόνωσης μιας χρήσης Προστατευτικός εξοπλισμός Σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες OLABO
Γάντια Προστατευτικός εξοπλισμός Σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες OLABO
Αλκοόλ Προμήθειες απολύμανσης Σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες OLABO 500 ml
Απολυμαντικό χεριών Προμήθειες απολύμανσης Σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες OLABO 500 ml

Καταφύγιο εμβολιασμού κατά του COVID-19